DDC Groep

De DDC Groep is gespecialiseerd in
het ondersteunen van bedrijven en organisaties bij het realiseren van hun innovatie- en groeidoelstellingen. Marktbehoeften en concurrentieverhoudingen veranderen voortdurend. Het realiseren van groei en het zeker stellen van continuïteit vraagt daarom steeds weer om aanpassing. Dat kan door het verbeteren, het vergroten of het vernieuwen van de activiteiten en/of de organisatie, autonoom of via samenwerking met andere bedrijven. Soms moet ruimte voor vernieuwing en groei worden gecreëerd door activiteiten die onvoldoende renderen te verkleinen of te beëindigen.

Samen leiden deze invalshoeken tot de onderstaande basisprincipes voor continuïteit en groei waarop onze adviesactiviteiten zich richten:

 


De DDC groep is in 2002 opgericht door Dolf Dekker en Peter Dikmans. Hun betrokkenheid bij innovatie en hun gemeenschappelijke visie daarover vormde de grondslag voor het bundelen van hun kennis en praktijkervaring binnen de DDC groep. De basis voor die samenwerking  werd ruim 20 jaar daarvoor gelegd. Begin jaren tachtig waren beide oprichters als collega adviseurs van de Innovatie Advies Groep van TNO nauw betrokken bij het Project Industriële Innovatie. 150 bedrijven werden daarbij geholpen met het realiseren van innovatie. Veel praktijkervaring en expertise in innovatie & strategie-ontwikkeling alsmede kennis van de nieuwste inzichten en methoden binnen dit vakgebied vormen de basis voor de kwaliteit van ons werk.